Δευτέρα, 12 Φεβρουαρίου 2018

Η ΕΟΔ Λακωνίας

Στον νομό Λακωνίας το παράρτημα της ΕΟΔ με την ονομασία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΔΙΑΣΩΣΗΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ιδρύθηκε το έτος 2006 και είναι ενταγμένο στο Μητρώο Πολιτικής Προστασίας με αριθμό 33, απαριθμεί δε 65 μέλη σε όλο τον νομό.

Κύριος σκοπός της ΕΟΔ ΛΑΚΩΝΙΑΣ έρευνα και διάσωση ατόμων τα οποία βρίσκονται σε κίνδυνο και η προστασία του δασικού πλούτου της χώρας.

Η ΕΟΔ ΛΑΚΩΝΙΑΣ δραστηριοποιείται επίσης :
Στην ενίσχυση του έργου της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας τόσο στην προφύλαξη όσο και στην πυρόσβεση των δασικών πυρκαγιών προκειμένου να προστατευτούν τα εναπομείναντα δάση της Ελλάδας για τις επόμενες γενιές.
Στην παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας σε συνανθρώπους μας οι οποίοι την έχουν ανάγκη σε συνθήκες μαζικών καταστροφών ή πολεμικών-οικονομικών κρίσεων.
Στην κάλυψη πρώτων βοηθειών σε αθλητικές διοργανώσεις αθλητικών φορέων του νομού μας.
Στην οργάνωση εκπαιδευτικών μαθημάτων σε πολίτες του νομού μας σχετικά με παροχή πρώτων βοηθειών.

Διοικείται από επταμελές συμβούλιο με την παρακάτω σύνθεση:
  • Πρόεδρος: Ιωάννης Κληροδέτης
  • Αντιπρόεδρος: Δημοσθένης Κακούρος 
  • Γενική Γραμματέας: Πολυτίμη Σταθάκου
  • Ειδική Γραμματέας: Βασιλική Πρόγγα
  • Μέλος: Νικόλαος Αποστολάκος
  • Μέλος: Λεωνίδας Περδικάρης
-----------------------------------------------------
Υπεύθυνος Επιχειρήσεων και Εκπαιδεύσεων: Δημοσθένης Κακούρος