ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Τμηματάρχης:  Φάνης Λεϊμονίτης
Βοηθός :             Δημήτρης Τζανέτος