ΤΜΗΜΑ ΟΡΕΙΝΗΣ ΔΙΑΣΩΣΗΣ-ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΟΡΕΙΝΗΣ ΔΙΑΣΩΣΗΣ

Τμηματάρχης: Ervin Witowschi

Το Τμήμα Ορεινής Διάσωσης έχει ως κύριο πεδίο έρευνας και διάσωσης τις  ορεινές ή δύσβατες περιοχές. Τα μέλη του είναι εκπαιδευμένα στην ορεινή πεζοπορία και σε τεχνικές μεθόδους έρευνας, εντοπισμού και προσέγγισης του αγνοούμενου-τραυματισμένου ατόμου, την παροχή πρώτων βοηθειών, καθώς και στην ασφάλιση-ακινητοποίηση και μεταφορά-παράδοση του θύματος σε εξειδικευμένο ιατρικό προσωπικό.
 
ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ

Υπεύθυνος: Γιώργος Καραμπίνης

Το Τμήμα Δασικών  Πυρκαγιών αποτελείται από μέλη εκπαιδευμένα στην κατάσβεση δασικής πυρκαγιάς είτε ως πεζοπόρο τμήμα είτε ως χειριστές πυροσβεστικού εξοπλισμού διαμορφωμένων οχημάτων.