Δευτέρα, 16 Μαρτίου 2015

Εργασίες επισκευής πυροσβεστικού οχήματος

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες επισκευής του πυροσβεστικού οχήματος STEYER 680 που παραχωρήθηκε στο παράρτημά μας από το Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος. Ευελπιστούμε πολύ σύντομα να είναι έτοιμο να υποστηρίξει, με τους εκπαιδευμένους στη δασοπυρόσβεση εθελοντές - διασώστες, το έργο των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών του νομού Λακωνίας.