Παρασκευή, 13 Μαρτίου 2015Από το σεμινάριο "Ατυχήματα στο σχολικό Περιβάλλον" που πραγματοποιήθηκε στην Ελιά Δήμου Μονεμβασιάς.